Poutní mše v Dubnici

Dominik Faustus 11.září 2023

V sobotu 9. září 2023 se v od 10 hodin konala v kostele Narození Panny Marie v Dubnici poutní mše svatá. Místní duchovní správce P. Richard Cenker SVD na ni pozval generálního vikáře. Mons. Martin Davídka. I když v Dubnici je pouze malá křesťanská komunita a nekonají se zde pravidelně bohoslužby, přesto místní nezapomněli na zasvěcení kostela, který připravili pro tuto slavnost. Po mši svaté následovalo i malé agapé.

Sobota 9. září 2023, kostel Narození Panny Marie, Dubnice

Foto: Dominik Faustus