Poutní mše v kapli na zámku Jezeří

Dominik Faustus 26.března 2023

V sobotu 25. března 2023 se od 11 hodin konala v zámecké kapli na Jezeří poutní mše svatá. V této kapli býval do II. světové války uchováván trn z Kristovy trnové koruny a v sobotu před 5. nedělí postní zde bývala poutní slavnost. V letošním roce připadla tato sobota na Slavnost zvěstování Páně. Mši svatou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek, a protože na zámku prohlídková sezona začíná až o týden později, konala se mše pouze v malém společenství, které se však pomodlilo za všechny, kteří na zámku Jezeří žili, a i za ty, kteří jej brzy navštíví.

Sobota 25. března 2023, zámek Jezeří

Foto: Dominik Faustus