Poutní mše v kapli Navštívení P. Marie na Hrádku u Libochovan

Dominik Faustus 3.července 2022

V sobotu 2. července 2022 se od 10 hodin konala poutní mše svatá v kapli Navštívení Panny Marie na Hrádku u Libochovan, kterou sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek. Jedná se o malou místní pouť, která sleduje starodávnou tradici poutí, kdy se v různých místech slaví Navštívení Panny Marie 2. července. Obnovená liturgie přesunula tento svátek Navštívení P. Marie na 31. květen, avšak tam, kde je staletá a nepamětná tradice, konají se právě podobné poutě. Matko Boží, Panno Maria, která jsi sv. Alžbětu navštívila, oroduj za nás!

Sobota 2. července 2022, kaple Navštívení Panny Marie, Hrádek u Libochovan

Foto: Martin Davídek a Marie Brůnová