Poutní mše v klášterním kostele v Dolním Ročově

Milena Davídková 13.srpna 2017

Mons. Martin Davídek se zúčastnil slavnostní poutní mše svaté v Dolním Ročově. Spolu s ním koncelebrovali jako hosté převor benediktinského opatství v Rajhradě Augustin Gazda OSB, kanovník vyšehradské kapituly Dr. David Vopřada. Slavnost připravil místní duchovní správce lounský děkan a kanovník svatoštěpánské kapituly Werner Horák, spolu s farním vikářem Vítem Machkem a dalšími spolupracovníky. Oba místní duchovní též koncelebrovali. Slavnost zakončil eucharistickou adorací P. Antonín Gazda. 
Dolní Ročov patří k jednomu ze čtyř desítek mariánských poutních míst v litoměřické diecézi zvláště z důvodu úcty k vzácné gotické milostné soše, zvané Panna Maria Področovská. Také při letošní poutní slavnosti mnoho poutníků po mši svaté vystoupalo po schodišti v presbytáři až k této soše a vzdalo úctu Matce Boží.
13. srpna 2017, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní Ročov

Foto: Jiří Vopálenský