Poutní mše v kostele sv. Františka Xaverského v Bělé u Děčína

Dominik Faustus 6.prosince 2021

V sobotu 4. prosince 2021 se od 16 hodin konala v Bělé u Děčína v kostele sv. Františka Xaverského poutní mše svatá, kterou celebroval generální vikář Mons. Martin Davídek. Kostel prošel v nedávných letech vnější opravou a čeká na výmalbu a opravu interiéru. V průběhu bohoslužby dorazili na pouť také jezuité P. Mgr. Jiří Kovář a Ing. Václav Dlapka, kteří si připomněli řádového světce a misionáře sv. Františka Xaverského. Jezuité v Děčíně od roku 2008 provozují křesťanskou základní školu Nativity, ale jejich činnost ve městě má hlubokou tradici. V Děčíně byl Jezuitský filosofický ústav, který byl zrušen komunistickou mocí během Akce K v roce 1950. Mezi jeho studenty byly takové osobnosti jako dosud žijící Ludvík Armbruster, který od roku 1961 učil na univerzitě Sophia v Tokiu a od roku 2003 byl děkanem Katolické teologické fakulty v Praze. Dalším studentem byl pozdější slovenský biskup Dominik Kaľata. Studovalo zde i mnoho dalších významných jezuitských osobností. Při poutní mši svaté v letošním roce zpíval sbor pod vedením Víta Kofroně za účasti učitelů a žáků ze školy Nativity. V závěru mše svaté poděkoval generální vikář také všem, kteří se podíleli na opravě kostela zvláště panu Valdemaru Grešíkovi, který věnoval na opravu milion korun a jemuž litoměřický biskup Mons. Jan Baxant poslal děkovný list, dále fondu Česko-německé budoucnosti, drobným dárcům a všem přítomným. O kostel v Bělé u Děčína dlouhodobě pečuje ing. Karel Stein, který je autorem knihy Pomníčky Lužických hor a Českého Švýcarska a dalších místopisných děl. Kéž misionář dálného východu, jak bývá sv. František Xaverský nazýván, vyprosí u Boha hojné milosti pro celou děčínskou křesťanskou komunitu.

Sobota 4. prosince 2021, kostel sv. Františka Xaverského, Bělá u Děčína

Foto: Dominik Faustus