Poutní mše v lesní kapli sv. Máří Magdalény v Tašově

Milena Davídková 24.července 2021

V sobotu 24. července 2021 se konala v lesní kapli sv. Máří Magdalény v Tašově pouť, na kterou tradičně přijeli i němečtí rodáci a jejich potomci. Poutní mši svatou sloužil děkan litoměřické kapituly J.M. Karel Havelka. Tlumočníkem byl Ing. Beran. Při bohoslužbě zpíval operní sólista J. Kovácz. Na varhany hrála Marie Brůnová. Po pouti byli přítomní pozváni na malé pohoštění. Čeští i němečtí poutníci se při této pouti setkávají již mnoho let a pojí je vzájemné přátelství.

24. července 2021, kaple sv. Máří Magdalény, Tašov

Foto: Marie Brůnová