Poutní mše v Tašově u Litoměřic

Milena Davídková 24.července 2023

V sobotu 22. července 2023 se v Tašově v kapli sv. Máří Magdalény konala poutní mše svatá. Mši sloužil místní duchovní správce farnosti J.M. can. Karel Havelka. Poutní mše v Tašově se každoročně mj. zúčastňují jak rodáci z Tašova, tak i jejich potomci, kteří žijí převážně v Německu. Tato česko-německá poutní aktivita v Tašově trvá již 24 let a pro příští rok se připravuje 25. jubilejní pouť. Ať smíření mezi národy dál pokračuje, konflikty mezi nimi ustanou a v lidských srdcích zavládne pokoj od Hospodina. 

22. července 2023, kaple sv. Máří Magdalény, Tašov

Foto: Petr a Lenka Beranovi