Poutní slavnost 300 let kostela v Lobendavě

Milena Davídková 22.září 2019

V neděli 22. září 2019 od 14.30 hodin oslavil pří poutní mši svaté v Lobendavě litoměřický biskup Mons. Jan Baxant výročí 300 let kostela Navštívení Panny Marie. Lobendava je nejsevernější obcí České republiky a také místní kostel Navštívení Panny Marie je nejseverněji položeným kostelem litoměřické diecéze. Na pouť tedy připutovali poutníci nejen z Čech, ale také ze sousedního Německa.

22. září 2019, kostel Navštívení Panny Marie, Lobendava

Foto: Roman Klinger