Poutní slavnost a žehnání opravených varhan v Křinci

Dominik Faustus 9.září 2020

V neděli 6. září 2020 v 10 hodin se v kostele sv. Jiljí v Křinci na Nymbursku uskutečnila slavnostní mše svatá s požehnáním varhan, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v doprovodu mcelského faráře P. Lukáše Hrabánka. Po bohoslužbě následoval varhanní koncert, kdy se rozezněly nově zrestaurované varhany, na jejichž opravě se finančně podílela Nadace Občanského fóra, Město Křinec, Biskupství litoměřické a další sponzoři. Během dne měli všichni možnost občerstvit se v zámeckém parku, nebo si prohlédnout varhany se zasvěceným výkladem, či učinit prohlídku blízkého zámku. Oblíbeným lákadlem byla také výstava dobového vojenského tábora v příjemném otevřeném prostoru zámeckého parku.

Neděle 6. září 2020, kostel sv. Jiljí, Křinec

Foto: archiv farnosti