Poutní slavnost k Panně Marii Področovské v roce 2023

Dominik Faustus 21.srpna 2023

V neděli 20. srpna 2023 se v augustiniánském klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově konala od 10 hodin poutní mše svatá k Panně Marii Področovské. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, jehož pozval lounský děkan R.D. Lukáš Hrabánek, který byl pak prvním koncelebrantem. Dalšími koncelebranty byli osobní arciděkan J.M. can. Werner Horák, postoloprtský děkan R.D. Radim Vondráček a R.D. Vojtěch Novák z Rakovníka. Na závěr poutní mše svaté zazněl tzv. Ročovský Zdrávas, který byl složen na počet Matky Boží Področovské, což je přes metr vysoká opuková milostná socha Madony s Ježíškem, která je nejznámějším symbolem kláštera a je umístěna v prosklené vitríně na hlavním oltáři. Po mši svaté se poutníci mohli občerstvit před kostelem u stánků, které zajistil městys Ročov ve spolupráci s farností a spoluobčany. K poslechu jim zahrála dechovka Šumařinka/7. Ve 14 hodin se pak v kostele Nanebevzetí konala pobožnost na poděkování zakončená svátostným požehnáním. Odpoledne od 15 hodin vystoupilo Duo Taurus a konec pouti byl stanoven na 18 hodinu. Kéž všichni poutníci, kteří se přišli poklonit Panně Marii Področovské si milosti, které si zde vyprosili, nepromarní, ale zúročí je ke slávě Boží i cti Panně Marii Nanebevzaté.

Neděle 20. srpna 2023, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní Ročov

Foto: Dominik Faustus