Poutní slavnost katedrály sv. Štěpána

Marie Koscelníková 26.prosince 2010

 Poutní slavnost katedrály sv. ŠtěpánaV litoměřické katedrále v den svátku sv. Štěpána 26. prosince 2010 celebroval biskup Jan Baxant spolu s P. Jiřím Hladíkem O.Cr. a R.D. Martinem Davídkem slavnostní mši svatou. Výroční oslavě prvomučedníka sv. Štěpána byli také přítomni všichni bohoslovci studující za litoměřickou diecézi.

 

Čestným hostem slavnosti byl ředitel protokolu prezidenta republiky Jindřich Forejt.

 

 

Svatý Štěpán byl jeden z prvních sedmi jáhnů první křesťanské komunity v Jeruzalémě, který podle Skutků apoštolů neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše Krista. Byl ukamenován za tvrzení před synedriem, že jsou židé vinni Ježíšovou smrtí a že Ježíš je roven Bohu. Jméno Stefanos znamená řecky vítězný věnec, v přeneseném smyslu slova koruna.

Svatý Štěpán je hlavním patronem litoměřické diecéze. Pro sídelního biskupa, kapitulu i katedrálu, které nesou světcovo jméno, je 26. prosinec, svátek svatého Štěpána, významným dnem. Zdejší kapitula, založená před více než 950 lety, obdržela ostatky svatého Štěpána od arcibiskupa Martina Medka.

kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a

dómský farář P. Jiří Hladík O.Cr.