Poutní slavnost katedrály sv. Štěpána

Marie Koscelníková 29.prosince 2011

Poutní slavnost katedrály sv. ŠtěpánaV litoměřické katedrále v den svátku sv. Štěpána 26. prosince 2011 celebroval biskup Mons. Jan Baxant spolu s J. M. can. Jiřím Hladíkem O.Cr. a J. M. can. Martinem Davídkem slavnostní mši svatou.

 

Z homilie Mons. Jana Baxanta:

...Svatý Štěpán, člověk čistého srdce, až tak čistého, že se stal opravdu věrohodným svědkem, ne jen tak naoko. A opravdový věrohodný svědek prolévá svou krev, protože svědčí o Kristu, následuje Krista za jakoukoli cenu, když je třeba, Bůh mu dá sílu, tedy i za cenu nejvyšší. Buďme šťastni, bratři a sestry, milí přátelé, za takového ochránce naší katedrály a celé naší diecéze.

 

Svatý Štěpán byl jeden z prvních sedmi jáhnů první křesťanské komunity v Jeruzalémě, který podle Skutků apoštolů neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše Krista. Byl ukamenován za tvrzení před synedriem, že jsou židé vinni Ježíšovou smrtí a že Ježíš je roven Bohu. Jméno Stefanos znamená řecky vítězný věnec, v přeneseném smyslu slova koruna.

Svatý Štěpán je hlavním patronem litoměřické diecéze. Pro sídelního biskupa, kapitulu i katedrálu, které nesou světcovo jméno, je 26. prosinec, svátek svatého Štěpána, významným dnem. Zdejší kapitula, založená před více než 950 lety, obdržela ostatky svatého Štěpána od arcibiskupa Martina Medka.