Poutní slavnost ke sv. Alžbětě Uherské ve Cvikově

Dominik Faustus 17.listopadu 2022

Ve čtvrtek 17. listopadu 2022 se konala ve Cvikově poutní slavnost ke sv. Alžbětě Uherské. Na pouť připutoval generální vikář Mons. Martin Davídek spolu s děkanem litoměřické kapituly prelátem J.M. can. Karlem Havelkou, který byl hlavním celebrantem. Generální vikář byl poutním kazatelem. Po mši svaté se na cvikovské faře konala vikariátní konference, při které si kněží vyměnili své pastorační zkušenosti z terénu. Konference byla zakončena společným obědem, kde kněží i jejich spolupracovníci se sdíleli se zkušenostmi se synodálním procesem. Po závěrečné modlitbě se přítomni rozjeli do svých farností, aby milosti, které zde u sv. Alžběty načerpali předávali dále. Sv. Alžběto, oroduj za nás!

Čtvrtek 17. listopadu 2022, kostel sv. Alžběty Uherské a prostory fary, Cvikov

Foto: Dominik Faustus