Poutní slavnost na Klokočce navštíví litoměřický biskup

Hana Klára Němečková 23.července 2012

Poutní slavnost na Klokočce navštíví litoměřický biskupPoutní slavnost na Klokočce s účastí litoměřického biskupa Jana Baxanta se bude konat v tamní kapli v sobotu 4. srpna 2012. V 15.00 hodin zde bude Mons. Baxant sloužit mši svatou.

 

Kaple Klokočka se nachází na červené turistické značce asi 5 km jihozápadně od Mnichova Hradiště. Jmenuje se podle obrovského klokoče vyrůstajícího nad zázračnou studánkou. Byla postavena hraběnkou Marií Markétou z Valdštejna v roce 1724 vedle prosté dřevěné svatyňky a zasvěcena svatému Stapinovi, patronovi nemocných dnou. Na kamenné terase před kaplí se nacházejí sochy svatého Ivana a svatého Jana Nepomuckého. Pod terasou je pramen. Lázně z 18. století byly časem zrušeny a hlavní lázeňská budova přestavěna na dodnes stojící myslivnu. Poutě od května do října se slaví každou první sobotu v měsíci od 13.30 hodin.