Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru

Dominik Faustus 16.srpna 2021

V neděli 15. srpna 2021 se od 10 hodin konala poutní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Boru. Novoborský děkan R.D. Pavel Morávek pozval tento rok generálního vikáře Mons. Martina Davídka, aby předsedal poutní mši svaté. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Mgr. Petr Jurkulák, asistoval Mgr. Vladimír Šuda a ministranti Vít a Pavel. Slavnost byla zakončena výstavem Nejsvětější svátosti oltářní a svátostným požehnáním. Po skončení mše svaté byli přítomní pozváni na závěrečné agapé, které se konalo v prostorách budovy novoborského děkanství.

Neděle 15. srpna 2021, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Bor

Foto: Dominik Faustus