Poutní slavnost Narození Panny Marie v Třebenicích

Jana Michálková 6.září 2010

Poutní slavnost Narození Panny Marie v TřebenicíchV Třebenicích bude od 8. do 12. září 2010 probíhat poutní slavnost Narození Panny Marie. V den svátku Narození Panny Marie, ve středu 8. září, se bude ve zdejším kostele zasvěceném tomuto tajemství konat poutní mše, celebrovaná litoměřickým biskupem Janem Baxantem.

 

Středa 8. září

Vikariátní konference kněží litoměřického a ústeckého vikariátu, kostel Narození Panny Marie, Třebenice.

Program:

9.30 hodin - modlitba breviáře a modlitby za vikariát

10.00 hodin - poutní mše svatá ze svátku Narození Panny Marie, kterou bude sloužit Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

Po mši svaté program pro kněze - setkání na faře a přednáška P. Radima Valíka OSB.

 

Čtvrtek 9. září

Kostel Narození Panny Marie, Třebenice.

17.00 hodin - modlitební skupina (společná modlitba svatého růžence a korunka k Božímu Milosrdenství)

18.00 hodin - večerní mši svatou za kněžská a řeholní povolání slouží zdejší farář R.D. Tomasz Dziedzic

 

Sobota 11. září

Šesté výročí úmrtí R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka.

17.30 hodin - kostel Narození Panny Marie v Třebenicích, společná modlitba svatého růžence

18.00 hodin - zádušní mše svatá za R.D. MUDr. Ladislava Kubíčka, katolického kněze zavražděného 11. září 2004 na faře v Třebenicích

Po mši svaté se průvod odebere k pamětní desce na zdejší faru, kde se bude konat krátká pobožnost za otce Ladislava.

 

Neděle 12. září

Svátek Jména Panny Marie. Poutní mše svatá začíná v kostele Narození Panny Marie v 10.00 hodin. Spojena bude s primiční mší svatou, po níž bude udělováno novokněžské požehnání. Po mši svaté se průvod přesune k Mariánskému sloupu na náměstí v Třebenicích ke společné modlitbě litanií loretánských a žehnání obnoveného sloupu Matky Boží.