Poutní slavnost Panny Marie Bolestné v bohosudovské bazilice v roce 2020

Milena Davídková 15.září 2020

V úterý 15. září 2020 se v Bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově konala poutní slavnost. Do bohosudovské baziliky připutovali poutníci z Ústí nad Labem. Hlavním celebrantem byl ústecký arciděkan a kanovník J.M. Mgr. Miroslav Šimáček, koncelebrantem pak ústecký farní vikář R.D. Mgr. Ing. Václav Novák. Jáhenskou službu u oltáře vykonával trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu. I v této složité době se našli poutníci, kteří neváhali přijít se poklonit do bohosudovské baziliky Panně Marii Bolestné. Kromě baziliky v Bohosudově existuje v litoměřické diecézi jen jediný další kostel zasvěcený Panně Marii Bolestné, a to v nedalekých Mariánských Radčicích. Kaplí s tímto zasvěcením je v litoměřické diecézi devět.

Kéž nám Bolestná Matka Boží vyprosí u svého syna milosti v tomto tak obtížném čase.

15. září 2020, Bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: archiv farnosti