Poutní slavnost sv. Petra a Pavla v Žitenicích

Dominik Faustus 26.června 2022

V neděli 26. června 2022 od 18.30 hodin se v kostele sv. Petra a Pavla v Žitenicích konala poutní slavnost. Pozvání na tuto pouť přijal probošt vyšehradské kapituly prelát J.M. Mons. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D., který byl hlavním celebrantem. Koncelebroval generální vikář J.M. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek a farář žitenické farnosti prelát J.M. can. Mgr. Karel Havelka. Při mši svaté byli místní i poutníci pozváni na žitenický zámek, který patří vyšehradské kapitule na agapé.

26. června 2022, kostel sv. Petra a Pavla, Žitenice 

Foto: Martin Davídek a Marie Brůnová