Poutní slavnost sv. Valentýna v Novosedlicích

Dominik Faustus 18.února 2019
V kostele sv. Valentýna v Novosedlicích se v neděli 17. února 2019 opět konala každoroční svatovalentýnská poutní slavnost (svátek sv. Valentina byl 14. února). Ač je prostor kostela z většiny zaplněn lešením potřebným ke zdárným rekonstrukčním pracem, i tak mohl místní farář Prokop Patrik Maturkanič přivítat téměř čtyři desítky přítomných farníků, aby mohli být svědky obřadu, který celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Mše svaté se letos zúčastnili též vzácní hosté ze Slovenska, ThDr. Ivan Šulík, PhD. - ředitel Spolku svatého Vojtěcha v Trnavě, přednášející morální teologii na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, Mgr. Miroslav Šídlo - vicerektor Kněžského semináře sv. Gorazda v Nitře, přednášející pastorální teologii také na Římskokatolické cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a čtyři bohoslovci ze semináře v Nitře (6. ročník), kteří budou 15. června 2019 vysvěceni na kněze.   


Kostel sv. Valentýna, 17. února 2019, Novosedlice

Foto: Dominik Faustus