Poutní slavnost v Černčicích

Dominik Faustus 8.července 2020

V neděli 5. července 2020 od 17 hodin proběhla pouť v obci Černičce, která se nachází pod Milešovkou. Již v půl páté začali na náves přicházet první poutníci. Přesně ve tři čtvrtě se z věže kaple rozezněl zvon, aby sezval sousedy ke slavení poutní slavnosti. V místě se tradičně slaví na začátku července svátek Navštívení Panny Marie. V letošním roce připadl na neděli 5. července svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mši svatou sloužil a kázal R.D. Ing. Mgr. Vladimír Slámečka, Ph.D., který je duchovním správcem (rektorem) v pražské arcidiecézi pro akademickou obec Českého vysokého učení technického. V homilii se zamýšlel nad tím, jak zvěstovat křesťanskou víru současnému člověku tak, aby mu byla srozumitelná. Podle něho je nejsrozumitelnějším, avšak zároveň nejobtížněji osvojitelným jazykem věro-zvěstování jazyk účinné lásky. Většina z účastníků bohoslužby po jejím skončení dále pokračovala v poutním setkání na nedaleké zahradě manželů Müllerových při přátelském posezení u kávy a zákusků. Černčická pouť tak doplnila letní poutní sezónu v litoměřické diecézi.

Neděle 5. července 2020, kaple Navštívení Panny Marie, Černčice

Foto: Eva Dvořáková, Martin Šístek