Poutní slavnost v Oseku 20. srpna 2023

Milena Davídková 20.srpna 2023

V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie se konala v neděli 20. srpna 2023 poutní mše svatá. Hlavním celebrantem byl R.D. Michael-Philipp Irmer, koncelebrantem R.D. Christopher Cantzen. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Ing. Jiří Breu. Ať Panna Maria Nanebevzatá chrání i toto dílo duchovní obnovy, které se v Oseku po rekonstrukci chrámu děje. Matko Boží, oroduj za nás!
20. srpna 2023, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Osek u Duchcova 

Foto: Irena Breuová