Poutní slavnost v Rynolticích s biskupem Janem Baxantem

Jana Michálková 5.prosince 2016

V kostele sv. Barbory v Rynolticích na Liberecku se v sobotu 3. prosince 2016 konala poutní slavnost, při které litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal zrestaurovaný oltářní obraz sv. Babory a do báně kostela byly uloženy historické a současné dokumenty ze života farnosti a obce.

Dnešní podoba kostela pochází z 18. století, jeho historie však sahá až do středověku. V posledních letech byl kostel šest roků uzavřen kvůli svému špatnému technickému stavu, po záchraně havarijního stavu krovu - dvoumilionové investici, uhrazené z dotace Ministerstva kultury ČR a díky finanční solidaritě farností Dlouhý Most, Křižany a Žibřidice - se před třemi lety otevřel. Tím ale práce na jeho obnově nekončí. Další opravy kostela budou závislé na tom, zda se na ně farnosti podaří získat finanční prostředky.

Letos byl díky štědrému dárci zrestaurován hlavní oltářní obraz sv. Barbory, farnost nechala pozlatit malou báň s křížem. Do ní byly při poutní slavnosti vloženy dva tubusy obsahující historické i současné dokumenty a další předměty ze života farnosti a obce. Jeden z nich, biskupské požehnání pro farnost a obec, osobně napsal Mons. Baxant. Ještě před začátkem benefičního koncertu byla báň s křížem osazena na vrchol kostelní věže.

Slavnost probíhala za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, starosty obce Jana Vacka a dalších hostů. Koncelebrantem mše svaté byl administrátor farnosti exc. in spiritualibus P. Pavel Maria Mayer OP, jáhenskou službu u oltáře konal trvalý jáhen Michal Olekšák, administrátor farnosti exc. in materialibus.

Kostel je využíván jen několikrát do roka - bohoslužba se tu koná o Velikonocích, o pouti ke cti sv. Barbory a na Štědrý den. Letošní štědrovečerní půlnoční mše začíná ve 22 hodin, 30. prosince tu od 19 hodin zazní Rybova Česká mše vánoční.

17626

Hlavním celebrantem poutní mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebroval administrátor farnosti exc. in spiritualibus P. Pavel Maria Mayer OP, jáhenskou službu u oltáře konal trvalý jáhen Michal Olekšák, administrátor farnosti exc. in materialibus. Foto: Jana Michálková

17625

Na snímku zleva administrátor farnosti exc. in materialibus Michal Olekšák, starosta obce Jan Vacek, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a litoměřický biskup Jan Baxant nad tubusy ukládanými do nově pozlacené báně. Foto: Jana Michálková


K článku je přiřazena následující galerie: Poutní slavnost v Rynolticích s biskupem Janem Baxantem