Poutní slavnost v Tanvaldu-Šumburku nad Desnou

Milena Davídková 8.října 2019

V neděli 6. října 2019 se konala poutní mše svatá v kostele sv. Františka v Tanvaldu-Šumburku nad Desnou. Po ní byla před kostelem požehnána drobná zvířátka i ta větší včetně pejsků a koní, na kterých pak bylo možné si zajezdit. Ke dvěma přistaveným stánkům mohli účastníci přijít se občerstvit na těle i na duši. Kromě kávy, piva a pečiva bylo možné si odnést perníček s kontaktem na farnost poté, co se lidé mohli seznámit s tím, co jim místní farnost nabízí. Dětem i dospělým, časopisy i účast na pravidelných setkáních.

Poděkování patří místostarostce Daniele Šebestové za zajištění zapůjčení a postavení stánků od města Tanvaldu i za pozvání Františka Talíře, který nás odpoledne seznámil se svou poutí do Compostelly, včetně obrazové prezentace.
P. Pavel Ajchler 

6. října 2019, kostel sv. Františka, Tanvald-Šumburk nad Desnou

Foto: Archiv farnosti