Poutní slavnost v Újezdě pod Troskami

Michaela Hrubá 26.června 2012

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 24. června 2012, poutní bohoslužba slova (celebruje Mgr. Jan Hrubý, jáhen), kostel sv. Jana Křtitele, Újezd pod Troskami