Poutní Slavnost Všech svatých v děkanském kostele v Litoměřicích

Dominik Faustus 2.listopadu 2019

V pátek 1. listopadu 2019 se konala v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích poutní slavnost. Hlavním celebrantem byl litoměřický rodák R.D. Jiří Smolek, který na tuto slavnost přijal pozvání děkana litoměřické farnosti R.D. Józefa Szeligy. R.D. Smolek do Litoměřic přijel z Příchovic v Jizerských horách, kde vykonává svou kněžskou službu. Mezi poutníky byl i děkan litoměřické svatoštěpánské kapituly R.D. Karel Havelka, který sídlí v Žitenicích a salesián P. Ladislav Nádvorník, který připutoval z blízkých Lovosic. Na konci mše svaté byli všichni poutníci pozváni na farní agapé, které se konalo po skončení bohoslužby na litoměřickém děkanství.

Kostel Všech svatých, 1. Listopadu 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus