Poutní slavnost z vigilie sv. Petra a Pavla v Žitenicích

Milena Davídková 29.června 2020

V neděli 28. června 2020 se od 18.30 hodin konala v kostele v Žitenicích nedaleko Litoměřic poutní slavnost z vigilie sv. Petra a Pavla. Hlavním celebrantem byl probošt Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě J.M. can. Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.; koncelebroval čestný kanovník vyšehradské kapituly J.M. can. Karel Havelka, který je zároveň děkanem litoměřické svatoštěpánské kapituly a generální vikář J.M. can. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek. Při mši svaté pogratulovali farníci prelátu Karlu Havelkovi k 40. výročí od kněžského svěcení. Po mši svaté byli pak účastníci bohoslužby pozvání do nedalekého zámku, který patří vyšehradské kapitule na závěrečné agapé.

Slavností sv. Petra a Pavla začíná zpravidla každoroční letní poutní aktivita. Všem, kteří se v letních měsících zúčastní nějaké pouti, ať už místní nebo nějaké větší, lze popřát, aby načerpali mnoho Božích milostí a posílili svou víru ve Spasitele lidstva Ježíše Krista a přímluva Matky Boží Panny Marie, ať je provází. Přejeme požehnaný nadcházející prázdninový čas.

28. června 2020, kostel sv. Petra a Pavla, Žitenice 

Foto: Jan Krejčí 

Foto: Martin Davídek