Poutní slavnost Zvěstování Páně v Litoměřicích

Milena Davídková 19.března 2022

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravuje ve spolupráci s Římskokatolickou farností – děkanstvím u Všech svatých Litoměřice v sobotu 26. března 2022 poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně. Celodenní sváteční program se odehraje v jezuitském kostele Zvěstování Panny Marie, který litoměřická galerie využívá již více než 30 let jako netradiční výstavní prostor.

Poutní slavnost má nejen oslavit svátek Zvěstování Páně, ale také připomenout široké veřejnosti impozantní prostory barokního kostela, významné kulturní památky, díla architekta Octavia Broggia. Program poutní slavnosti začne v sobotu v 10:30 Poutní mší svatou, kterou bude celebrovat generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek a koncelebrovat děkan farnosti Všech svatých P. Józef Szeliga. Po mši svaté se v brzkých odpoledních hodinách v kostele představí českobrodský Chrámový sbor sv. Gotharda s programem nazvaným „Zpívání z kresby“, který je pěveckou interpretací kreseb – kancionálů Petra Štěpána, vystudovaného varhaníka a absolventa grafické speciálky prof. Čepeláka na Akademii výtvarných umění v Praze. „Naplánováno je také slavnostní zahájení veřejné sbírky určené podpoře projektu Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie, jehož smyslem a cílem je postupná obnova a péče o zachování této výjimečné kulturní památky“, vysvětluje ředitelka galerie Dana Veselská. Vrcholem celodenního programu proto bude podvečerní představení projektu a veřejné sbírky spojené s vystoupením oceňovaného pražského vokálního souboru staré hudby, Madrigalion Praga.

Pro poutníky bude zajištěn volný vstup do Diecézního muzea v Litoměřicích a do Galerie Gotické dvojče. Kulturní centrum Řehlovice zde zve na česko-německou výstavu Pění to! – Es schäumt! Ve dvorních prostorách domu č.p. 20/4 v Jezuitské ulici bude také pro návštěvníky pouti k dispozici malé zázemí.

Každý z poutníků účastnících se poutní mše svaté obdrží pamětní poutní obrázek.

Litoměřickou poutní slavnost ke svátku Zvěstování Páně pořádá Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích společně s Římskokatolickou farností – děkanstvím u Všech svatých Litoměřice poprvé. Záměrem obou organizátorů je vytvoření nové, duchovně zaměřené tradice. Veškeré výtěžky budou věnovány na projekt Revitalizace kostela Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích.

Přispět na transparentní účet veřejné sbírky ZDE můžete i vy.

172382