Poutní svatoštěpánská slavnost

Jana Michálková 3.ledna 2014

poutní slavnost, svátek svatého Štěpána, prvomučedníka; mše svatá s udělením služby lektorátu, akolytátu a kandidatury bohoslovcům studujícím za litoměřickou diecézi (Mgr. Štěpán Smolen přijal službu lektora, Mgr. Lukáš Hrabánek službu akolyty a Mgr. Pavel Michalec byl biskupem přijat mezi kandidáty jáhenství a kněžství); hlavní celebrant mše svaté diecézní biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, probošt katedrální kapituly a dómský farář J. M. can. Jiří Hladík O.Cr. a sekretář z pražské apoštolské nunciatury Mons. Mislav Hodžić; 26. prosince 2013, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice