Poutníci při audienci u papeže Františka předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku pro chudé

Milena Davídková 13.listopadu 2019

Dnešní pravidelné audience se na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z České republiky, kteří papeži předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku 1,2 milionu Kč pro chudé. Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.

Na čtyři tisíce poutníků z ČR pozdravilo papeže

Za mírně deštivého počasí se audience na náměstí sv. Petra zúčastnilo celkem desetitisíce poutníků z celého světa. Velkou skupinu tvořili poutníci z České republiky, kteří se s papežem František setkali v rámci národní pouti do Říma. Na 5 dětí ze spořilovské farnosti sv. Anežky České čekal velký zážitek - mohly se svézt s papežem Františkem přímo v jeho papamobilu.

Poutníky doprovázejí čeští a moravští biskupové a přítomna byla také vládní delegace.

Papež připomněl svatořečení sv. Anežky

Poté, co bylo shrnutí katecheze přeloženo do sedmi jazyků, obrátil se Svatý otec k poutníkům z České republiky:

„Srdečně vítám poutníky z České republiky společně s kardinálem Dominikem Dukou z Prahy, arcibiskupem Janem Graubnerem z Olomouce, se všemi biskupy Čech, Moravy a Slezska a společně s představiteli veřejného života. Jste zde dnes proto, abyste si připomněli výročí kanonizace sv. Anežky České, kterou uskutečnil zde v bazilice sv. Petra před třiceti lety sv. Jan Pavel II. Kéž se sv. Anežka, kterou zde připomíná vámi přinesená socha, za vás i nadále přimlouvá. Kéž s novým nadšením žijete podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají, a nasazujete své síly pro společné dobro. Finanční sbírka pro chudé, kterou jste uskutečnili ve jménu sv. Anežky, je toho krásným znamením. Srdečně vám děkuji. Ať vám všem Pán požehná!“

Jeho pozdrav tlumočil do českého jazyka P. Milan Glaser z Radio Vaticana.

85485

Dar pro papeže

V závěru audience předal biskup Jan Vokál, předseda poutního výboru, papeži mimořádný pamětní dar. Jedná se o sochu Koruny svaté Anežky České, umělecké dílo z dílny akademického sochaře Daniela Ignáce Trubače. Toto dílo měří 230 cm, váží téměř 400 kg a ve svém středu počítá i s možným umístěním relikvie sv. Anežky, pokud po více jak 700 letech dojde k nalezení jejího hrobu. Svatému otci se socha velmi líbila a v současné době se zvažuje, kde bude umístěna.

Na podstavec sochy, na kterém je umístěna samotná svatoanežská koruna, byly mimořádnou metodou otištěny otisky palce jak biskupů, kněží, významných osobností, ale i běžných věřících z farností. Další otisky prstů tisíců dárců byly otištěny na ruční papír z papírny z Velkých Losin a jsou uloženy ve schráně o velikosti 160 cm, která je umístěna v podstavci sochy.

Kromě sochy byl papeži Františkovi předán také finanční dar pro chudé s konečnou částkou 1,2 milionu Kč. Peníze byly vybrány během sbírky, která probíhala od 1. června až do 31. srpna 2019 na území celé ČR.

Papežovi zazpívaly sbory z ČR

Začátek a závěr audience doprovodily čtyři z ČR: SGV Velehrad, Collegium Horense z Teplic, Brněnská schola mládeže a sbor z Mostu. Náměstím zazněla také česká národní hymna.

Zdroj: cirkev.cz, Foto: Radka Blajdová / ČBK, Eliška Blajdová

Výběr z fotografií ze 3. dne národní pouti si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Kompletní fotogalerie na webu Člověk a víra:
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/baa0b47a-6f6f-4f04-be32-1716c07d795a
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/835c0137-9354-4df6-962b-c6a92559f3c5