Poutníci z litoměřické diecéze na Národní svatováclavské pouti 2020 ve Staré Boleslavi

Dominik Faustus 29.září 2020

I přes současnou epidemiologickou situaci dorazili někteří poutníci z litoměřické diecéze v pondělí 28. září 2020 do Staré Boleslavi na Národní svatováclavskou pouť. Byl mezi nimi i litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, generální vikář Mons. Martin Davídek, kněží, jáhni i mnozí litoměřičtí diecézané. Přestože poutníky halily nezbytné roušky, některé se podařilo identifikovat a zachytit i na fotografii. Poutníkům, kteří podstoupili letošní pouť patří zvláštní úcta, neboť modlitba k sv. Václavovi na místě jeho zavraždění jistě nebude opomenuta. Ať patron země České sv. Václav vyprosí nám pokojné časy, ve kterých budeme moci bez vnějších omezení chválit Trojjedinného Boha, Matku Boží Pannu Marii a všechny svaté. Svatý Václave, vévodo země České, nedej zahynout nám ni budoucím…

Foto: Dominik Faustus