Poutníci z litoměřické diecéze na svatoludmilské pouti na Tetíně

Dominik Faustus 19.září 2021

V sobotu 18. září 2021 se Národní svatoludmilské pouti na Tetíně účastnili také poutníci z litoměřické diecéze v čele se svým biskupem Mons. Janem Baxantem. Svatá Ludmila byla dcerou pšovského knížete Slavibora. Pšovské knížectví mělo centrum na hradišti Pšov, což bylo staré označení Mělníka, který je součástí mladoboleslavského vikariátu v litoměřické diecéze. Rovněž hlavní celebrant této pouti a přímý potomek sv. Ludmily vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn OP je rodákem z litoměřické diecéze. Narodil se na zámku Skalka u Vlastislavi ve farnosti Sutom, která patří do litoměřického vikariátu. Svatou Ludmilu můžeme tedy v litoměřické diecézi považovat, kromě toho, že je chronologicky první českou národní světicí, i za světici místní. Svatá Ludmilo, oroduj za svůj lid.

Sobota 18. září 2021, Tetín

Foto: Dominik Faustus