Poutníci z litoměřické diecéze ve Staré Boleslavi 28. září 2021

Dominik Faustus 28.září 2021

V úterý 28. září 2021 připutovali na Svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi také poutníci z litoměřické diecéze v čele s biskupem Mons. Janem Baxantem. V nově zrekonstruované bazilice sv. Václava se pak konala slavnostní mše svatá při níž sloužili rovněž kněží a jáhni z litoměřické diecéze. Protože kapacita baziliky byla omezená, mnoho poutníků mohlo sledovat bohoslužbu na velkoplošné obrazovce poblíž baziliky. V místě, kde dnes stojí staroboleslavská bazilika, byl 28. září roku 935 zavražděn český národní patron kníže sv. Václav. Jej prosili přítomní a také ti, kteří byli s nimi spojeni prostřednictvím médií, o ochranu českého národa. Svatý Václave, oroduj za nás!

Úterý 28. září 2021, bazilika sv. Václava, Stará Boleslav

Foto: Dominik Faustus