Poutníci z Německa o svátku Sv. Rodiny v Mikulášovicích

Dominik Faustus 1.ledna 2023

V pátek 30. prosince 2022 navštívila skupina poutníků z Německa vedená P. Paulusem Maria Tautzem, CFR kostel sv. Mikuláše v Mikulášovicích, kde měli mši svatou. P. Paulus působí v Horní Lužici a v Německu organizuje koncerty pro katolickou mládež pod názvem GiG (God is Good) a spolupracuje s eichstättskou diecézí, která je partnerskou diecézí s litoměřickou diecézí. Nedávno mu vyšla kniha Erfolgreich mit dem Josef-Strategie, ke které napsal předmluvu biskup Gregor Maria Hanke z Eichstättu. Přejeme Německých přátelům mnoho Božího požehnání v novém roce 2023.

Pátek 30. prosince 2022, kostel sv. Mikuláše, Mikulášovice

Foto: Roman Klinger