Povodeň 2013: pohled na Labe pod biskupskou rezidencí v Litoměřicích a zatopené kostely v litoměřické diecézi

Karel Pech 7.června 2013

pohled na Labe pod biskupskou rezidencí v Litoměřicích a zatopené kostely: kostel Navštívení P. Marie v Křešicích na Litoměřicku, kostel sv. Vojtěcha v Počaplech, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Libotenicích a kostel sv. Jana Nepomuckého v Hřensku