Povodeň 2013: pomoc z Liberecka míří přímo do zaplavených obcí

Jana Michálková 13.června 2013

humanitární pomoc z Liberecka pro lidi postižené povodní na Litoměřicku, liberecký arciděkan Radek Jurnečka (materiální pomoc pro humanitární sklad a charitní šatník Diecézní charity Litoměřice - kostel sv. Ludmily v Litoměřicích a Dómské náměstí; finanční pomoc pro vyplavenou obec Počaply, návštěva kostela sv. Vojtěcha a fary), středa 12. června 2013, Litoměřice a Počaply