Povodeň 2013: pomoc z Liberecka míří přímo do zaplavených obcí

Jana Michálková 13.června 2013

Povodeň 2013: pomoc z Liberecka míří přímo do zaplavených obcíLiberecký arciděkan Radek Jurnečka se po necelém týdnu vrátil na Litoměřicko, aby ze své farnosti přivezl další humanitární pomoc lidem postiženým povodní – materiální pomoc do humanitárního skladu Diecézní charity Litoměřice, finanční pomoc do vyplavené obce Počaply.

 

 

Úklidové a čisticí prostředky, desinfekční prostředky, přikrývky, spacáky, hračky pro děti, to vše putovalo ve středu 12. června 2013 do humanitárního skladu a charitního šatníku Diecézní charity Litoměřice, několik desítek tisíc korun jako finanční povodňová pomoc přímo do obce Počaply. „Jedná se o materiální a finanční pomoc, kterou jsme za poslední tři dny díky dobrotivosti farníků v naší farnosti posbírali, říká liberecký arciděkan Radek Jurnečka, „informoval jsem se u svých přátel v Terezíně, zda potřebují pomoc, oni mi ale sdělili, že v nedaleké obci Počaply je situace mnohem horší, ať jedeme pomoci nejdříve tam.

„Nemůžu ani mluvit, jak si tohoto daru ceníme, plakala dojatá Milena Hodovalová, když peníze od R.D. Jurnečky přebírala. „Děkujeme, že přichází lidem do malé vesnice.  Mockrát za to všem dárcům, kteří na nás pamatovali, děkujeme, vzkázala do liberecké farnosti.

V obci žije 142 lidí, podle slov Mileny Hodovalové „plavali všichni. „Peníze z daru budou věnované buď na obnovu dětského hřiště, nebo rozděleny na každou zdejší rodinu. Částka bude rozpočítána tak, aby každý obyvatel obce dostal stejně. Tímto způsobem jsme peníze mezi lidi rozdělovali i při minulých povodních a osvědčil se nejlépe, dodala. Ta také spolu se svou rodinou a dalšími lidmi pomáhala v době těsně před evakuací obce s vyklízením inventáře kostela a fary.

Kostel a faru v Počaplech voda vyplavila do výše dvou metrů. Nyní zde dobrovolníci likvidují její následky. Mezi nimi včera byl i lovosický kněz Roman Depa, pracovníci památkového ústavu nebo členky Armády spásy. S nimi se tu také setkal litoměřický biskup Jan Baxant, který vyplavenou obec navštívil.

Farnost by nyní ze všeho nejvíce potřebovala minimálně dvoje větší kamna (ta jsou na faře jediným zdrojem vytápění), vybavit kuchyň a zapůjčit či darovat menší vysokotlaký čistič.

R.D. Jurnečka projel i dva kilometry vzdálenou obec České Kopisty, aby se blíže seznámil s tamní situací a posoudil, na která místa případně směrovat další pomoc.  Farníci, kteří jej do Litoměřic a Počapel doprovázeli, Václav Kolář z Hejnic a Veronika Šramotová z Liberce, mezitím pomáhali na faře s úklidem.

Liberečtí plánují, že vytipují na Litoměřicku, případně Děčínsku ty (opuštěné seniory či rodiny s dětmi), jejichž domácnosti voda významně poškodila a kterým by nabídli dlouhodobější pomoc. S další humanitární pomocí (přispět přislíbily i některé moravské farnosti) chtějí přijet na Litoměřicko, Děčínsko v nejbližších dnech.

„Aby byla naše pomoc účinná, chtěli bychom vytipovat dvě, maximálně čtyři rodiny, kam bychom mohli pravidelně dojíždět a poskytnout cílenou pomoc lidem, kteří ji budou opravdu potřebovat. Není totiž v našich silách pomoci všem. S farníky, kteří za mnou přišli v minulém a tomto týdnu, jsme se dohodli, že bychom tímto způsobem pomáhali i v budoucích dnech a týdnech, až mediální kampaň utichne, protože ti lidé budou potřebovat pomoci také za měsíc, za dva, i za půl roku, řekl.

„Náš kraj postihla povodeň v roce 2010, zatopeno bylo mnoho obcí a lidé moc dobře vědí, co velká voda dokáže a také co je to pomáhat účinně, protože po půl roce, když potřebovali pomocné ruce, téměř žádné nebyly... To je zřejmě ten hnací motor, proč se v našich končinách daří tolik věcí posbírat a vybrat. Ti, kdo povodně zažili, jsou ochotni dávat víc, než by člověk očekával, dodal.