Povodeň 2013: zatopené kostely v litoměřické diecézi

Jana Michálková 7.června 2013

Povodeň 2013: zatopené kostely v litoměřické diecéziAktualizováno. Několik kostelů v litoměřické diecézi zalila velká voda. Podle dostupných informací se zatím jedná o pět staveb – v Křinci, Křešicích na Litoměřicku, Počaplech, Libotenicích a Hřensku.

 

Zatímco z kostela sv. Jiljí v Křinci už voda opadla, kostel Navštívení P. Marie v Křešicích na Litoměřicku, kostel sv. Vojtěcha v Počaplech, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Libotenicích a kostel sv. Jana Nepomuckého v Hřensku tzv. plavou  (viz letecké snímky naleznete v přiložené fotogalerii, foto Karel Pech).

„Jel jsem se tam podívat. Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské v Libotenicích i věž kostela stojící o něco stranou jsou zatopeny. Díval jsem se jen z dálky, blíž mě voda nepustila. Viděl jsem lidi, kteří se již vraceli do svých vyplavených domovů. Promluvili jsme spolu, pozvali mě dál a ukazovali, jaké škody jim voda napáchala, říká P. Adrián Pavel Zemek, administrátor farností Doksany, Bohušovice a Brozany nad Ohří, Dolánky, Libotenice a Terezín. Míst, která povodeň z velké části zalila.

Ve zrekonstruovaném  kostele sv. Jiljí v Křinci voda stoupla odhadem do výše 30 cm. Mobiliář kostela nebyl zásadně poškozen, mše svatá se tu bude konat už tuto neděli 9. června. Začíná v 10 hodin. „Chceme poděkovat Pánu Bohu před Nejsvětější svátostí oltářní za to, že kostel nebyl poškozen do té míry, jak jsme předpokládali, sdělil administrátor farnosti, jáhen Jaroslav Pekárek.

Jaká je situace na jiných místech v diecézi, budeme zjišťovat a zprávu průběžně aktualizovat.

 

Aktualizováno (8. 6. 2013):

Povodeň 2013: kostel sv. Jiljí v Křinci

Po vydatných deštích v nymburském regionu se naplnila voda jindy poklidné říčky Mrliny až po okraj a začala ohrožovat celou obec včetně farního kostela sv. Jiljí, který stojí v bezprostřední blízkosti vodního toku.

Chrám byl v listopadu 2011 slavnostně znovu vysvěcen naším panem biskupem Mons. Janem Baxantem po dlouholeté generální opravě vnějšku a interiéru. Měli jsme z tohoto bohulibého díla všichni velkou radost, a i lidé, kteří v této obci nepraktikují život z víry, obnovu kostela kvitovali.

V noci z neděle 2. června na pondělí 3. června přetekla voda ze zmíněné řeky a valila se zámeckým parkem do obce. Zatopila část obce a v kostele dosahovala hladina do výše asi 30 cm.  Lidé s hrůzou v očích sledovali, jak stále stoupá, a když jsme se odpoledne dozvěděli, že v lesích nad Křincem praskla hráz Komarovského rybníku, honily se nám v hlavě ty nejčernější myšlenky.  Já jsem v noci vůbec nemohl usnout a už jsem si představoval, jak v kostele všechno plave. V úterý však voda pomalu začínala ustupovat. S panem kostelníkem  jsme mohli do kostela vstoupit až odpoledne.  S nepopsatelným strachem jsme otevřeli boční vchod a zůstali jsme stát jak Lotova žena proměněná v solný sloup.  Voda z kostela zmizela, jen obvodové zdivo ukazovalo, kam až dosahovala. Všechny předměty stály na svých místech, pouze některé koberce byly promočené.  Prostor kolem svatostánku ani novou krytinu záplavová vlna vůbec nezasáhla. V chrámových prostorách však bylo všude cítit lezavé vlhko a na dlažbě se matně leskly malé kaluže. Při pohledu na svatostánek jsem si uvědomil, že malé zázraky se mohou projevovat skrze Boží lásku a dobrotu i při nejrůznějších neštěstích, malou obec na nejvýchodnějším okraji litoměřické diecéze nevyjímaje...

Děkoval jsem Kristu, přítomnému podivuhodným způsobem ve všech svatostáncích světa, za odvrácení hrozícího nebezpečí a možných rozsáhlých škod. Myslel jsem na všechny obyvatele Křince, kterým povodeň zničila domovy, zahrady, hospodářská zvířata a další majetek, aby je Pán posiloval v jejich nelehké situaci. Ve čtvrtek odpoledne jsme v osmi párech obětavých rukou kostel umyli a vyčistili od nánosu špíny a bahna.

Zítra, v neděli 9. června, se tak můžeme všichni sejít opět v blízkosti Božího oltáře a na závěr bohoslužby před vystavenou Nejsvětější svátostí prosit o víru, naději a lásku pro celou křineckou farnost na přímluvu Panny Marie a sv. Jiljí, jemuž je náš chrám zasvěcen.

Jaroslav Pekárek, administrátor in materialibus ŘKF Křinec

 

Povodeň 2013: Mělník a okolí

Žádný z našich kostelů v Mělníku a okolí letošní povodeň nezasáhla, sdělil v sobotu 8. června dopoledne administrátor zdejších farností P. Jacek Zyzak. Zasáhla ale například obce Kly a Tuhaň ve farnosti Záboří, která patří do jeho farního obvodu. „Mluvil jsem s lidmi a nabízel jim pomoc. Od jedné zastupitelky obce Kly jsem se dozvěděl, že uvažují o pomoci psychologů, tak jsem jim nabídl duchovní pomoc, říká P. Zyzak. S nabídkou pomoci se ozvala i Morava. „Například v obci Tuhaň, o níž se mediálně moc nemluví, je zaplavených 28 domů, zhruba ve třetině z nich bydlí rodiny s dětmi.  Sem bychom chtěli pomoc směrovat, dodal.