Povodně 2010: Jak pomáhá Charita

Edith Kroupová, DCH Litoměřice 12.srpna 2010

Povodně 2010: Jak pomáhá Charita Pracovníci Charity velmi pečlivě monitorují zatopené oblasti a poskytují pomoc těm nejpotřebnějším, kterým se jiné pomoci nedostalo.

Např.: Pracovníci OCH Česká Kamenice navštívili rodinu z postižené oblasti, které padá dům. Sama si poradit neumí, o pomoc si neřekla, tudíž k ní nikdo nedorazil. Charita prozatím zabezpečila rodinu alespoň tím nejnutnějším.

„Ve středu jsme rovněž rozšířili oblast působnosti naší Charity na další tři obce: Heřmanov, Merboltice a Valkeřice, uvedla ředitelka OCH Česká Kamenice Štěpánka Kecková. Rovněž vyzdvihla obrovskou solidaritu mezi jednotlivými Charitami - jak Diecéze litoměřické, tak diecézí ostatních. Humanitární pomoc doveze také Charita Třebíč. „Ani ostatní organizace však neváhají podat pomocnou ruku, poznamenala paní Kecková. Činnost místní Charity podporuje desinfekčními prostředky firma z Děčína a nabízejí se také firmy další. „Jsme rádi i za kontakty na jiné neziskové organizace, díky kterým můžeme lidem nabídnout například pomoc ADRY na desinfekci studní, pomoc Člověka v tísni na finanční pomoc při obnově bydlení nebo pomoc Spirály s podporou psychosociální. Také naši pracovníci nejen že do rodin přiváží velmi potřebnou pomoc materiální, ale nezapomínají ani na potřebu rady a naslouchání, dodala paní Kecková.

Také na Liberecko včera dorazili dobrovolníci z DCH Brno, kteří působí v Chrastavě.

Podle slov ředitelky OCH Liberec Ing. Marie Jandíkové jsou postižená místa na Liberecku již většinou zavezena materiálem. Ve středu 11. srpna byla rovněž zprovozněna fara v Raspenavě, kde funguje šatník. Ve čtvrtek bude zmiňovaná fara doplněna jak z Charity Pelhřimov, tak z OCH Liberec dalším materiálem, kterého je v Liberci od sponzorů dostatek - deky, ručníky, povlečení, vařiče. Také do Domova pro seniory v Chrastavě, který byl rovněž evakuován, se již vrátili klienti. „Bohužel jeden náš klient se již do Domova nevrátí, v průběhu evakuace zemřel, uvedla Ing. Jandíková.

Do rumburské Charity už také dorazily vysoušeče pro obce postižené povodněmi. Včera v podvečerních hodinách přivezli pracovníci litoměřické diecéze zatím 21 kusů.

První, kdo si je přijel ještě večer zapůjčit, byl starosta Starých Křečan Martin Mänzel, kterému pracovníci Farní charity v Rumburku předali i další potřebné prostředky, např. 50 kusů Sagenu - přípravku pro desinfekci studní, kbelíky a hadry. Rumburská Charita nabídla i další materiální pomoc, např. ošacení, postele, přikrývky. „Farní charita Rumburk v souvislosti s bleskovou povodní z minulého víkendu koordinuje popovodňovou pomoc spolu s těmito obcemi: Horní a Dolní Podluží, Staré Křečany, Varnsdorf, Rybniště, Šluknov, Vilémov a Rumburk, sdělila Martina Škodová, ředitelka rumburské Charity. „Přivítáme každou pomoc, i když donesete jen jeden kbelík nebo litr desinfekce, říkají Monika Hrochová a Pavla Nekudová, také pracovnice FCH Rumburk, které v posledních dvou dnech zajišťovaly nákup potřebné pomoci.

Od čtvrtka 12. srpna tedy bude tato pomoc k dispozici postiženým obcím, které ji dle svého uvážení a znalosti místní problematiky rozdělí mezi své občany, jež tato povodeň postihla.