Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírku

Jana Michálková 3.června 2013

Povodně: Charita ČR chystá pomoc a sbírkuPracovníci a dobrovolníci Charity ČR se stejně jako již několikrát v nedávné historii opět chystají pomoci v boji s následky ničivých povodní. Na pomoc lze přispívat formou DMS.

 

„Vyhodnocujeme povodňovou situaci a jsme připraveni pomoci při odstraňování povodňových škod a lidem v jejich tíživé životní situaci, řekl Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. „V rámci naší sítě, která zahrnuje 340 místních poboček, zjišťují naši pracovníci i v terénu, kde bychom mohli zasáhnout, jestliže se tam pomoci nedostává.

Charita ČR je připravena nabídnout svou bohatou síť poraden, psychologických týmů, ale následně také humanitárních skladů s možností zapůjčení vysoušečů a podobně. Lidé zasažení velkou vodou najdou také užitečné rady na webu povodne.charita.cz, kde budou zveřejňovány aktuální informace o zapojení Charity ČR do pomoci.

V případě potřeby, prosíme, kontaktuje jednotlivé diecézní Charity, mapu a kontakty naleznete na www.charita.cz. Centrální informace od pondělí v pracovní době podá oddělení pro tisk a komunikaci Charity ČR na telefonu: 296 243 341.

 

Charita ČR současně vyhlašuje finanční sbírku na pomoc obětem povodní.

Sbírkové konto:

číslo účtu: 11998822/0800 u České spořitelny, VS 906 - Pomoc lidem postiženým přírodními katastrofami (povodně, vichřice)

Dárcovské konto:
číslo účtu: 88444422/0800 u České spořitelny, VS 906.

Dárcovská SMS:
DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777

(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží částku 27 Kč, službu zajišťuje Fórum dárců.)

 

Charita ČR a její místní pobočky již aktivně pomáhaly lidem s následky velkých povodní v roce 1997 a 2002 a řady dalších záplav. Podrobněji na: http://povodne.charita.cz/

Vyhodnocením okamžité i následné pomoci se bude také zabývat koncem týdne nejvyšší orgán Charity Rada ředitelů.