Pozdrav a přání České biskupské konference k zahájení školního roku 2016/2017

Tiskové středisko ČBK 1.září 2016

Pozdrav a přání České biskupské konference k zahájení školního roku 2016/2017Pozdrav a přání České biskupské konference k zahájení školního roku 2016/2017.

 

Vážení ředitelé a ředitelky našich škol,

členové pedagogického sboru,

žáci a studenti nejen církevních škol,

obracíme se na vás všechny jako biskupové Čech, Moravy a Slezska, abychom vám popřáli hodně síly, tvůrčího elánu i trpělivosti. To vše je třeba, abyste zvládli všechny úkoly, které Vám nový školní rok přinese. Úkoly ovšem nebudou jenom pro žáky, ale i pro jejich vychovatele, pedagogy. To znáte z let minulých a ze svých zkušeností. Začínáte 1. září, v den, který je také i výzvou k tomu, abychom vzdali díky a vyjádřili obdiv kráse přírody, o kterou máme pečovat s láskou. Rádi bychom vám, pedagogům, poděkovali za vykonanou práci, ale také za studijní úspěchy vašich svěřenců.  Nejen že vzděláváte, ale spolu s rodiči také vychováváte novou generaci. Je to úkol těžký, náročný, složitý, ale i radostný pro každého, kdo nějakým způsobem může být nablízku mládí, formovat a doprovázet své žáky, kteří se i po letech ke svým pedagogům hlásí.

Věříme, že k výchově dalších generací, životních hodnot a postojů má co říci i církev. Stojíme o spolupráci, kterou nabízejí kroužky či výběrový předmět náboženské výchovy respektive katecheze na základě zájmu rodičů či jejich zákonných zástupců.

Ať vás všechny ve vaší záslužné práci provází Boží požehnání, dávající práci smysl a přinášející z ní radost.

 

Jménem České biskupské konference

Dominik kardinál Duka OP