Pozdrav biskupa Jana Baxanta

Jana Michálková 30.června 2017

 Vážené a milé paní učitelky a učitelé, milí žáci a žákyně, milí studenti a studentky,

zdravím vás všechny v den, kdy se opět završil jeden školní rok, s přáním šťastných prázdnin a s ujištěním, že vás provázím svým požehnáním. O prázdninách si všichni odpočiňte a pamatujte, že na vás jedna jistota čeká: vaše škola.

Možná se to stává i vám, učitelům a žákům, že se stejně po prázdninách rádi do svých škol vracíte. Škola, to není jen budova ve smyslu školského zařízení. Škola je především lidským společenstvím, ve kterém se všichni doplňují a vzájemně si pomáhají, respektuje jeden druhého, drží při sobě. Ze srdce vám všem přeji radost ze života, jenž je tak rozmanitý, jak rozmanitá jsou školská společenství plná žáků a vyučujících. 

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický