Pozdrav litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k Noci kostelů 2020

Milena Davídková 12.června 2020

Vážení a milí přátelé,

dovolte, abych Vás všechny opět pozdravil, navzdory doznívající celosvětové pandemii.

Původně, když bylo o letošním ročníku „Noci kostelů“ uvažováno, že bude mít jinou, totiž virtuální podobu, jsem celkem uvítal, že již zavedená aktivita křesťanských církví otevírat své svatyně, bude mít jakousi neočekávanou novinku. Možná i roční přerušení, by „Noci kostelů“ svým způsobem prospělo. Nicméně je situace taková, že termín se posunuje, letošní ročník zůstává s výhradou, že se leccos pozmění, pokud epidemiologické podmínky nebudou uspokojivé. Jistá flexibilita je moudrá a zdravá.

Přemýšlím o tom, co v úvahách hlavních organizátorů o letošním ročníku zvítězilo, že se kostely nakonec přece jen otevřou jako v uplynulých letech, snad v trochu jiném režimu (hygienická a dezinfekční opatření). Dle mého soudu to mohly být dvě okolnosti. Předně v současné pandemii byly chrámy jen těžko přístupné. Nekonaly se veřejné bohoslužby. Posvátné prostory osiřely. Bylo v nich až příliš prázdno, protože se tam nescházeli lidé, toužící po oslavě Boží, po komunikaci a křesťanském přátelství. Bolestivý nedostatek lidských setkání snad mohl být tím prvním rozhodujícím faktorem pro otevření bran našich chrámů. Tím druhým je prostá skutečnost, že lidé mají rádi krásu křesťanského umění a mnozí jsou i vnímaví na sakrální prostor, neboť v něm se v dějinách chrámové stavby mnoho zásadního odehrávalo a odehrává. Člověk se tam může vážně zamýšlet nad svým životem, v tichém meditativním prostředí svatyně si lze uvědomit i základní meziosobní vazby k lidem a Bohu, v ruchu a civilním tempu každodenního života opomíjené. Příležitost navštívit naše památné kostely, znovu uvidět díla rukou našich křesťanských předků, v životě se zastavit a chvilku v klidu rozjímat, je Vám i letos dána.

Mons. Jan Baxant,
diecézní biskup litoměřický

Videopozvánka na NOC KOSTELŮ 2020 v litoměřické diecézi:Brožura k NOCI KOSTELŮ 2020 ke stažení

Pravidla soutěže letošní Noci kostelů "Po stopách sv. Zdislavy" ke stažení

Seznam všech míst v litoměřické diecézi, kde akce v letošním roce probíhá najdete zde.

Projekt NOC KOSTELŮ se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Ústeckého kraje, Libereckého kraje a Biskupství litoměřického

107763