Požehnání a rozsvícení adventních stromů v Mikulášovicích a Brtníkách

Dominik Faustus 3.prosince 2023

V sobotu večer 2. prosince 2023 po prvních nešporách adventních v mnoha městech a vesnicích se stalo již tradicí, že místní občanská komunita rozsvěcí strom připomínající blížící se Vánoce. Municipality pak rády zvou duchovní osoby, aby tento společný symbol měl i požehnání. Nejinak tomu bylo letos v Mikulášovicích, kde z místního kostela sv. Mikuláše vyšel průvod andělů složený z dětí a pedagogů z místní mateřské a základní školy na náměstí, kde byl strom, který byl po promluvě starosty požehnán generálním vikářem jehož mikulášovská farnost pozvala jako hosta. Poté “andělé” zazpívali všem kdo přišli. Podobně tomu bylo i v blízkých Brtníkách, které jsou sice menší, ale do nichž připutoval mikulášovický chrámový sbor, aby po požehnání stromu zazpíval duchovní písně. Všem obcím a městům, kteří se takto setkávají, ať dá Pán své požehnání v době adventní i vánoční.

Sobota 2. prosince 2023, Mikulášovice, Brtníky  Foto: archiv mikulášovické farnosti, Dominik Faustus