Požehnání nové kaple sv. Antonína Paduánského ve Vlčí Hoře

Milena Davídková 6.září 2020

Ve čtvrtek 3. září 2020 požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek novou kapli sv. Antonína Paduánského ve Vlčí Hoře, která je městskou částí Krásné Lípy. Původní kaple z roku 1721 byla zničena v období komunistické totality a do současné doby se z ní dochovalo jen pár kamenů. Klub českých turistů z Krásné Lípy s mnoha přáteli se rozhodli podílet se spolu s městským úřadem na její obnově. Protože nebylo možné postavit repliku kaple na původním místě, neboť se nepodařilo získat pozemek pro ni do majetku města, byla v roce 2020 postavena na výhodnějším místě několik desítek metrů od původního umístění. Slavnostního požehnání se zúčastnilo vedení města Krásná Lípa, členové Klubu českých turistů a mnoho místní občanů i poutníků, mezi nimiž byli i zástupci rodáků z Německa. Na novou kapli bylo přeneseno také patrocinium ke sv. Antonínu Paduánskému, který je mj. patronem turistů, ale také za nalezení ztracených věcí. Toto i jiná žehnání, která se v poslední době objevují nejen ve Šluknovském výběžku, ale i v celé diecézi ukazují, že místním není lhostejný osud sakrálních památek.

3. září 2020, kaple sv. Antonína Paduánského, Vlčí Hora (Krásná Lípa

Foto: Roman Smita

Foto: Roman Klinger