Požehnání nové knihy o lounském kostele sv. Mikuláše

Dominik Faustus 26.ledna 2024

Ve čtvrtek 25. ledna 2024 se v prostorách Oblastního muzea v Lounech konalo slavnostní představení nové knihy Jana Mávra "Tři století epigrafiky v kostele sv. Mikuláše v Lounech (16.-18. století)", kterou společně vydalo právě místní muzeum ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, jejímž je autor absolventem, a za finančního přispění Biskupství litoměřického. Nová publikace byla slavnostně představena zástupci uvedených institucí a požehnána J.M. can. ICLic. Mgr. Martinem Davídkem. Poté již vystoupil Jan Mávr s přednáškou o své knize, v níž se věnuje nápisům, které v lounském děkanském kostele vznikly od počátku 16. do konce 18. století. Nezaměřil se však pouze na klasické nápisy na zvonech, náhrobcích či obrazech, ale především na tzv. spontánní nápisy (tedy nápisy vzniklé vesměs z momentální pohnutky návštěvníka kostela, který nejčastěji někam vyryl či napsal své jméno a příslušný letopočet), jichž je zde na šest desítek, což je v rámci severozápadních Čech naprosto unikátní. Publikace je tak tvořena především vzorně zpracovaným katalogem všech nápisů z děkanského kostela v Lounech, které jsou čtenáři přiblíženy nejen klasickým epigrafickým popisem, ale také prostřednictvím zdařilých fotografií.

Čtvrtek 25. ledna 2024, Oblastní muzeum Louny

Foto: Dominik Faustus