Požehnání nového azylového domu pro matky s dětmi v Lovosicích

Dominik Faustus 20.května 2020
Ve čtvrtek 14. května 2020 ve 14 hodin v Lovosicích požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, za přítomnosti ředitelky litoměřické Diecézní charity paní Růženy Kafkové, ředitelky Farní charity Lovosice Mgr. Aleny Maternové, generálního vikáře Mons. Martina Davídka, P. Ladislava Nádvorníka SDB a dalších hostů nový Azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Charita v Lovosicích již několik let provozovala azylový dům, ovšem bylo to v pronajatých prostorách. Díky nově zrekonstruované budově na ulici Karla Maličkého v Lovosicích se mohla přestěhovat do vlastních prostor. Od pátku 15. května 2020 tento dům, který je zasvěcený Panně Marii Pomocné, bude sloužit matkám s dětmi a ženám, které se ocitly v obtížné situaci a bez přístřeší. Je třeba poděkovat všem, kdo se o tento sociální počin zasloužili a přiložili podle svých možností ruku k dílu. Ať Panna Maria chrání svou přímluvou toto dílo lásky. Bližší informace na webu Farní charity Lovosice - https://www.fchlovosice.cz/ 


Čtvrtek 14. května 2020, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Lovosice 

Foto: Dominik Faustus