Požehnání nového kříže v Olešku

Milena Davídková 16.srpna 2021

V sobotu 14. srpna 2021 se konalo v Olešku ve farnosti Libotenice na Litoměřicku požehnání nového kříže umístěného na kapli sv. Václava. Požehnání proběhlo při mši svaté, kterou sloužil u příležitosti oslav dne obce s místními i s rodáky administrátor farnosti P. Wolfganng Karel Horák O.Praem. Přestože by se mohlo zdát, že se jedná o nepatrnou událost, v díle duchovní obnovy severních Čech a zvlášť v Olešku má svůj hluboký význam. Kéž jsou i ta nejmenší místa diecéze posvěcována vírou a modlitbou lidu.

14. srpna 2021, kaple sv. Václava, Libotenice 

Foto: archiv farnosti