Požehnání obnovené kaple sv. Jana Nepomuckého ve Lhotce u Lovosic

Milena Davídková 13.září 2021

V sobotu 11. září 2021 v 16 hodin požehnal J.M. can. Józef Szeliga ve Lhotce u Lovosic nově opravenou kapli sv. Jana Nepomuckého. Tato drobná sakrální památka byla opravena z prostředků obce. Ať se sv. Jan Nepomucký přimlouvá za všechny, kteří se o tuto obnovu zasloužili.

11. září 2021, kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhotka u Lovosic 

Foto: Marie Brůnová