Požehnání obnovené křížové cesty ve Vilémově

Dominik Faustus 1.června 2022

V sobotu 28. května 2022 se konalo slavnostní požehnání obnovené křížové cesty ve Vilémově. Křížovou cestu požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek, jeho do farnosti pozval místní duchovní správce R.D. ThLic. Jacek Kotisz. Křížová cesta byla opravena mj. také díky darům mnohých obyvatel Vilémova jimž poděkoval na začátku slavnosti starosta Bc. Zdeněk Černý. Po skončení slavnosti v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie zazpíval Vilémovský chrámový sbor, který dirigoval Patrik Engler. Všem, kteří se na obnově i slavnosti podíleli patří nejen dík, ale také odměna, která je připravena v nebi.

https://www.vilemov.cz/fotogalerie%2Dsveceni%2Dkrizove%2Dcesty%2Dve%2Dvilemove/gs-1148

Sobota 28. května 2022, křížová cesta, Vilémov

Foto: archiv farnosti