Požehnání obnoveného kříže pro veřejnou úctu u obce Chotiměře

Milena Davídková 15.června 2020

V sobotu 13. června 2020 požehnal v odpoledních hodinách litoměřický biskup Mons. Jan Baxant obnovený kříž u Chotiměře při cestě do Velemína. Jedná se o kříž, který pochází z roku 1777 a jeho podstavec nese reliéf sv. Jana Nepomuckého. Byl silně poničen vandaly a dvě desítky let po poškození se nacházel v depozitáři. Na přelomu letošního roku začala jeho obnova a začátkem června 2020 se vrátil na své místo. V současnosti se podařilo, díky aktivitě zastupitelstva obce Chotiměř, že mohl být litoměřickým biskupem, za přítomnosti duchovního správce velemínské farnosti J.M. can. Józefa Szeligy, kaplana pro pastoraci Romů P. Ladislava Nádvorníka SDB a zástupců obce znovu požehnán.

 13. června 2020, Chotiměř

Foto: Radim Wajshajtl